Kulturno i umjetničko obrazovanje
Identitet i interkulturalizam

BAŠTINA EDUKACIJA I KULTURNE POLITIKE

Kulturno i umjetničko obrazovanje

Identitet i interkulturalizamUmjetnost i kultura bitne sastavnice identiteta i razvoja. Škole kao temeljne odgojno –obrazovne institucije trebale bi prije svega postati kulturni ambijenti, središta života u lokalnoj zajednici, a kulturne ustanove pomoći u približavanju kulture građanima nudeći svima mogućnost sudjelovanja. Tek zajedno mogu učinkovito utjecati na formiranje najdragocjenijeg resursa današnjice: ljudskog kapitala.

Umjetnost je važna i samo po sebi i kao doprinos motiviranju mladih, produbljivanju njihova razumijevanja, kreativnosti i umijeća u međuljudskim odnosima, kao i pripremi za život samosvjesne osobe odnosno one koja poštuje drugog i drugačijeg.

U vrijeme kada različitosti čine bogatstvo, kada globalizacija prijeti uniformiranje, put koji zagovaraju sve međunarodne institucije i koji se nameće svakom odgovornom okruženju jest otkrivati, učiti i obogaćivati vlastitu kulturu i identitet. Istraživanje vlastite tradicije i baštine, jezika, vrednota kulturnog i prirodnog okruženja koristan su temelj kulturnom, umjetničkom, ali i poduzetničkom razmišljanju.

Svijest o kulturnoj raznolikosti naroda veže se uz pojam očuvanja identiteta, odnosno očuvanja razlika koje postoje među kulturama. Upravo te razlike smatraju se bogatstvom, a politike međunarodnih organizacija promiču njihovo očuvanje. Stoga se projekti koji su danas aktualni tiču tematike kulturne raznolikosti, interkulturnog dijaloga, tolerancije, ljudskih prava.

Ne radi se o apstraktnom konceptu, već o razvijanju vrlo konkretnih politika očuvanja vlastite baštine što se očituje u politikama za pojedine sektore kulture.

Kako bi jedna kultura mogla doći u kontakt s drugom, potrebno je osvijestiti vlastiti identitet. Nacionalni odnosno etnički identitet jedna je od osnova kulturnog identiteta većine ljudi. Pravo na nacionalnu kulturu je jedno od osnovnih ljudskih prava, a osnovne odlike nacionalnog identiteta su jezik, tradicija i kulturna baština te osjećaj nacionalne pripadnosti.

Europa pruža mogućnost uspoređivanja različitih mišljenja, ideja i kultura na jednom prostoru, a razlike prevladavamo interkulturalnim odgojem. To je odgoj za mir, razvoj, demokratski suživot, ljudska prava, toleranciju.

Uvažavajući činjenicu da je Hrvatska ušla u europske integracije kao punopravna članica Europske unije, kulturne institucije, udruge i tvrtke sve više nastoje na predstavljanju svoje baštine europskoj i širokoj međunarodnoj zajednici. Projekt Baština i lokalni razvoj okuplja osobe iz područja kulture, ali i obrazovanja i turizma kao i one uključene u rad vladinih i nevladinih institucija, umjetnika, znanstvenika i stručnjaka koji se iz različitih perspektiva bave ili dotiču područja baštine, a zainteresirani su za stjecanje i razmjenu znanja i iskustava. Različiti i originalni pristupi Hrvatske i drugih europskih zemalja imaju za cilj omogućiti širenje spoznaja i bolje razumijevanje načina prenošenja znanja i vještina temeljenih na upoznavanju i kreativnom odnosu prema baštini.

Cilj je ponuditi svakom sudioniku Projekta elemente za razmišljanje i akciju za vlastito djelovanje ističući važnost interdisciplinarnog pristupa u partnerstvu kao osnovnom preduvjetu ostvarenju sinergijskih učinaka, kako u širokom području kulturnih politika tako i u afirmaciji i valorizaciji antičke baštine, zajedničkog temelja europske civilizacije.

TOP