Kultura i Turizam
Identitet i interkulturalizam

TURISTIČKA KULTURA

Kulturni turizam i turistička kultura

Identitet i interkulturalizamTuristička kultura je rezultat istoimenoga desetogodišnjeg projekta ostvarenog u zajedništvu odgojno-obrazovnih, kulturnih i upravnih institucija, kao i onih iz svijeta gospodarstva, turizma i civilnog društva. Kroz koncept Turističke kulture pokušat ćemo odrediti to novo interdisciplinarno odgojno-obrazovno znanje ističući njegovu sinergijsku vrijednost. Pritom ćemo iznijeti sugestije za njegovu sustavnu primjenu, kao i nadu da će prosvjetne vlasti pronaći najbolji način da se ovo, u mnogim sredinama prepoznato znanje, vrednuje.

Pravi smisao i cilj turističke kulture moguće je postići jedino ako predstavlja dio dobro uređene odgojno-obrazovne odnosno kulturne politike koja ne promišlja „samo“ odnos kultura-odgoj-obrazovanje, nego i sva ostala kretanja u društvu.

Taj pristup stavlja dijete odnosno mladog čovjeka u izravan, praktičan i zabavan kontakt sa svojim identitetom: prošlošću, baštinom – materijalnom i nematerijalnom, kao i njegovim prirodnim okruženjem, ugrađuje mu svijest o važnosti njihova očuvanja i vrednovanja.

Istodobno mu pomaže da zajedno sa svojim učiteljima osvijesti način stjecanja potrebnih znanja koja će mu pomoći u pretvaranju naslijeđenih vrijednosti u neku novu, buduću vrijednost. Nove tehnologije i rastuća informatička opremljenost u školama, kao i individualna osposobljenost korištenja nove tehnologije otvorit će pritom brojne dodatne kreativne mogućnosti.

Danas je u svijetu upravo kulturna raznolikost „na cijeni“, kreativnost odredišta, zapravo mjesta u kojem živimo, uz prepoznavanje vlastitih mogućnosti i prednosti, što može dati sjajne i višestruke rezultate, od potvrde identiteta do pričanja povijesne priče.

Turistička kultura donosi konkretna znanja, uglavnom iz područja turizma, koja se lako mogu steći radeći svaki put na novoodabranom projektu. A područje odabira je neizmjerno široko i bogato.

Stoga valja naučiti razmišljati i kao domaćin i kao gost, ne zaboravljajući da je san svakog turista, osim kulturnog bogatstva kojem ide u pohode, najgostoljubiviji domaćin, a svakog domaćina najzainteresiraniji gost.


Turistička kultura 2016

Iznimne napore Prokultura ulaže u projekt uvođenja turističke kulture kao predmeta u osnovne škole u cilju podizanja svijesti o baštini i nacionalnim i lokalnim vrijednostima kod najmlađe populacije. Turistička kultura istražuje mogućnost sustavnog uvođenja interdisciplinarnih znanja s područja kulture, posebice baštine i turizma u odgojno obrazovne programe. Turistička kultura je zamišljena i kao mogući naslov izvan-nastavnih školskih aktivnosti ali i kao naslov novog školskog predmeta.

TOP